Polityka prywatności

Drogi kliencie,

dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzyłeś, powierzając nam swoje dane osobowe. Informujemy, że dokładamy wszelkich starań, aby nasza działalność była zgodna z przepisami prawa, a Twoje dane osobowe należycie chronione.

W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018, zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „RODO”), chcielibyśmy Cię poinformować o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Grzegorz Ochab prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GO4Music Grzegorz Ochab, adres: ul. Józefa Chełmońskiego 130J lok. 10, 31-340 Kraków, zwany dalej: „Administratorem”.

Inspektor danych osobowych

Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych (osobę odpowiedzialną za prawidłowe przetwarzanie danych osobowych). Kontakt do inspektora: e-mail: iod@knockoutprod.net lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. zawarcia przez Ciebie umowy i wykonywania tej umowy (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy)
 2. analitycznych t.j. doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych usług na podstawie przebiegu procesu obsługi sprzedaży i posprzedażowej (podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes)
 3. archiwizacji dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes)
 4. badania satysfakcji klientów i weryfikacji jakości naszych usług (podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes)
 5. prowadzenia marketingu bezpośredniego (podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes)
 6. wysyłania Newslettera (podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Ciebie zgoda)
 7. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. związanego z rachunkowością (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • upoważnionym przez nas pracownikom,
 • naszym kontrahentom, których usługi i produkty są sprzedawane za pośrednictwem Sklepu, którzy w zależności od charakteru współpracy  mogą być także odrębnymi administratorami danych,
 • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych,
 • dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
 • podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, którzy obsługują proces zamówień,
 • podmiotom świadczącym nam usługi: księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe,
 • firmom kurierskim i pocztowym, które dostarczają do Ciebie przesyłki,
 • agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych),
 • partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą,
 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Okres przetwarzania danych

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych uzależniony jest od celu ich przetwarzania, w związku z czym:

 1. dane osobowe przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
 2. dane osobowe pozyskane w celu marketingowym, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – przetwarzamy do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie w tym celu, a przypadku przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu
 3. dane osobowe przetwarzamy do czasu aż przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania danych osobowych.
Profilowanie

Korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w związku z czym  możemy automatycznie dopasowywać pewne treści marketingowe do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego dane, które o Tobie posiadamy. W oparciu o te informacje przypisujemy Ci profil z punktu widzenia zaoferowania Ci naszych usług lub usług naszych partnerów. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na dobór oferowanych Ci produktów lub usług. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.

Twoje prawa

Masz prawo do:

 • żądania dostępu do Twoich danych osobowych w celu ich sprostowania,
 • usunięcia twoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,
 • przeniesienia danych osobowych.

Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych (tożsamości, danych adresowych, adresu poczty elektronicznej) może uniemożliwić nam świadczenie Ci usług drogą elektroniczną lub zamówienie przez Ciebie usługi lub zakupienie towaru w sposób określony przez Ciebie w formularzu zamówienia na naszej platformie internetowej https://sklep.knockoutprod.net

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z ochroną Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym iod@knockoutprod.net

Dziękujemy, że jesteś z nami!