Dofinansowane z Funduszy Europejskich

TOMASZ OCHAB KNOCK OUT PRODUCTIONS realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Transformacja cyfrowa przedsiębiorstwa Knock Out Productions związana z realizacją wewnętrznych procesów w zakresie współpracy z dystrybutorami, kontrahentami i obsługą stanów magazynowych poprzez wdrożenie innowacji procesowej w postaci dedykowanego oprogramowania”.

 

Celem projektu jest usprawnienie sposobu funkcjonowania firmy Knock Out Productions w zakresie wewnętrznych procesów i pracy zdalnej.

 

Numer umowy: POIR.06.02.00-12-0244/21-00

Program operacyjny: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś Priorytetowa: 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19

Działanie: 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację

Dofinansowanie projektu z UE: 229 649,26 PLN